Υποστηριζόμενες σαρωτές

Το VueScan είναι συμβατό με σαρωτές 6744 από κατασκευαστές 42 σε Windows, Mac OS X και Linux

Κάθε μέρα χιλιάδες άνθρωποι κατεβάζουν το VueScan για να διορθώσουν τον παλιό τους σαρωτή

Τώρα είναι η σειρά σας να επαναφέρετε τον σαρωτή σας και να τον κρατήσετε έξω από τον χώρο υγειονομικής ταφής

Download VueScan