Υποστηριζόμενες σαρωτές

Το VueScan είναι συμβατό με σαρωτές 6398 από κατασκευαστές 42 σε Windows, Mac OS X και Linux

Κάθε μέρα περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι κατεβάζουν το VueScan για να διορθώσουν τον παλιό σαρωτή τους

Τώρα είναι η σειρά σας να επαναφέρετε τον σαρωτή σας και να τον κρατήσετε έξω από τον χώρο υγειονομικής ταφής

Download VueScan